Het openbaar vervoer bedrijf Arriva start binnenkort met een oud principe dat vlak na de tweede wereld oorlog werd gebruikt. Dit is een soort van aanhanger welke achter de bussen voortgetrokken zal worden.

Deze manier van uitbreiding van het bus transport heeft vele voordelen. Het is in die aanhangwagen een stuk stiller dan in de trekkende bus, door het ontbreken van de motor geluiden.De levensduur van deze aanhanger is twee maal zo lang, waardoor de exploitatie een stuk voordeliger is. Het is de bedoeling om deze manier van uitbreiding alleen toe te passen in de spits, wat voordeliger uitpakt dan de hele dag een gelede bus te laten rijden.

Openbaar vervoers bedrijf Arriva heeft om dit systeem te testen een complete bus plus aanhanger van het Zwitserse begrijf Hess geleend. Deze bus plus aanhanger heeft een totale lengte van 23 meter inclusief de verende trekstang.

Tussen deze combinatie zijn 2 beschermende trekbanden aangebracht welke andere weggebruikers zullen moeten beschermen om niet verzeild te geraken tussen beide. Op de achterkant van de bus en aanhanger staat “Extra lange bus”.aangebracht op een oranje sticker. Met aan de zijkanten de tekst “Let Op, 23 Meter”

Normaal gesproken is het bij de wet verboden om personen middels een aanhanger te vervoeren. Maar de heer R.Dirksen de initiatiefnemer van dit project is ander half jaar bezig geweest om de betreffende bus combinatie naar Nederland te krijgen. En heeft van het Rijksdienst voor het Wegverkeer ontheffing gekregen voor personen vervoer in de aanhanger.

De bus aanhanger is eigenlijk een bus zonder bestuurders cabine. De aanhanger biedt plaats aan 70 personen incl. de 32 sta plaatsen. De chauffeur kan via diverse binnen en buiten camera’s de boel in de gaten houden, en via een intercom met de passagiers communiceren.

De vrijstelling geldt tevens voor andere zware vracht voertuigen met een maximale lengte van 25 meters, en alle andere beheerders zoals gemeenten, provincies en het Rijk hebben allen ingestemd met deze wetswijziging.

In landen zoals Zwitserland, Luxemburg en Duitsland waar de regels omtrent sociale veiligheid wat flexibeler zijn, rijden al jaren dergelijke aanhangers. Op het ontbreken van het motor geluid merkt men nauwelijks dat men in een aanhanger rijdt.

Op snelwegen bij hoge snelheden kan een lichte slingerbeweging worden waargenomen, en in een bocht kan het een beetje angstig over komen wanneer men de bestuurder 23 meter verderop ziet.

Hans ten Dolle een van de twee chauffeurs die door een Zwitserse instructeur zijn opgeleid teneinde de bus combinatie te besturen, vertelt ons dat het als het ware rijdt als een trein waarbij je wat verder vooruit moet kijken. De kennis die ten Dolle heeft vergaard, draagt hij weer over aan zijn opvolger’s.

Omdat deze combinatie langer is dan een reguliere bus, moet je als er een auto stilstaat aan de andere zijde van de overweg wachten tot er genoeg ruimte is aan de overzijde van de overweg alvorens de overweg over te steken. Ook in het geval van bochten moet je net iets verder doordraaien wanneer je terugstuurt naar het voetpad.

Zorgen maken of de aanhanger het goede spoor zal volgen, is overbodig daar deze altijd hetzelfde pad volgt. In de bestuurderscabine bevindt zich een monitor waarmee je kunt zien of de aanhanger de banden van het voetpad zal raken.

In de aanhanger zal altijd een conducteur mee rijden om de passagiers te informeren. De kosten voor dit project worden gedeeld door de provincie en vervoerder Arriva, waarvan de provincie 50.000 euro betaald voor de proef en Arriva de kosten voor het opleiden van de tiental chauffeurs betaald.

Reizigers op de lijn 74 die veelal klaagden over de te volle bussen, konden deze week al proef rijden. Het betreft hier de Enschede Doetinchem lijn welke tijdens de spitsen merendeel studenten vervoerd.

De bussen zijn zo aangepast dat wanneer de aanhangers afgekoppeld worden het vermogen automatisch omlaag gebracht wordt. Dirksen zegt hierover dat 400pk goed is voor de bergen met een aanhanger maar op een normale weg de klinkers de straat uit trekt. Het duurt trouwens maar 2 tot 5 minuten om de aanhanger op de eindpunten van de ritten door de chauffeur afgekoppeld te krijgen.

Het feit dat de chauffeur meer handelingen moet verrichten heeft als gevolg dat het in en uitstappen iets langer kan duren.

Het inschatten van de juiste halte plaatsen kan als gevolg hebben dat mede doordat alles indirect door middel van camera’s in plaats van de spiegels gebeurt dit ook een rol kan spelen bij het in en uitstappen.

In de jaren ’50 reden er al bussen van de GTW (Geldersche Tramwegen) met een drietal aanhangers tussen Enschede en Winterswijk. Van der Meer denkt er zelfs over om de aanhangers ook door elektrische bussen te laten voort trekken. Om dan buiten de spits de batterijen in de aanhangers te kunnen opladen.